Home > Automotive Wire > Automotive: Type TXL > Type TXL: 12 AWG
Sort By:
Page of 1
Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) 10 Colors Available! 100' Spool. Series# TXL-12-XX-0100 Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) 10 Colors Available! 250' Spool. Series# TXL-12-XX-0250 Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) Striped Wire. Pick Your Combos! 250' Spool. Series# TXL-12-XXSS-0250
Series# TXL-12-XX-0100. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 100' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-12-XX-0250. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 250' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-12-XX-0250. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 250' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available!
Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) 10 Colors Available! 500' Spool. Series# TXL-12-XX-0500 Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) Striped Wire. Pick Your Combos! 500' Spool. Series# TXL-12-XXSS-0500 Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) 10 Colors Available! 1000' Spool. Series# TXL-12-XX-1000
Series# TXL-12-XX-0500. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 500' spool; 10 Standard Colors Available! Series# TXL-12-XX-0500. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 500' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available! Series# TXL-12-XX-1000. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 1000' spool; 10 Standard Colors Available!
Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) Striped Wire. Pick Your Combos! 1000' Spool. Series# TXL-12-XXSS-1000
Series# TXL-12-XX-1000. Type TXL Automotive 12 AWG (19/25) hook up wire on a 1000' spool; Striped Wire. Add a stripe to the 10 standard colors available!